Vzdelávací program

Žijeme vo svete, ktorý je čoraz viac navzájom prepojený, vytvárajú sa globálne ekonomiky a rastie preto potreba pre technické zručnosti ľudí. „Cisco Networking Academy program“ umožňuje získanie vedomostí z oblasti sieťových technológií pre vyše 1.000.000 študentov ročne v 165 krajinách sveta. Študenti programu sieťových akadémií majú príležitosť zúčastniť sa na výnimočnom vzdelávacom procese, ktorý má vysokú kvalitu, on-line vzdelávacie materiály a zadania, školených inštruktorov, praktické laboratórne cvičenia a výučbový proces, ktorý umožňuje interaktívnu komunikáciu s inštruktorom. Študenti programu sieťových akadémií sa stávajú tzv. „architektmi sieťovej ekonomiky“, ktorá umožňuje každodenné prepojenie „siete ľudí“. S nikdy sa nekončiacimi požiadavkami na rast ich schopností, majú študenti možnosť snívať o takých pozíciách, ktoré si doteraz nevedeli predstaviť – ide o dôležité pozície od medicíny a financií až po odvetvie zábavy alebo aeronautiky. Program sieťových akadémií otvára možnosti pre študentov budovať si kariéru a príležitosti pre ekonomický rast a rozvoj lokálnych komunít.

 

CCNA Routing and Switching vzdelávací program je určený pre ľudí, ktori hľadajú prácu v priemysle informačných a komunikačných technológií, alebo dúfajú, že splnia predpoklady pre vykonávanie špecializovaných zručností IKT. CCNA Routing and Switching poskytuje rozsiahle pokrytie tém sietí od základov až po pokročilé aplikácie a služby s dostatkom príležitostí ako získať praktické skúsenosti a rozvíjať odborné skúsenosti. V každom kurze sa študenti učia technologické koncepty s podporou interaktívných zariadení s aplikáciou do praxe svojich vedomostí prostredníctvom série simulovaných činností, ktoré podporujú vzdelávanie.