Vzdelávací program

Vzdelanie s uplatnením v praxi je najvhodnejšou formou štúdia pre ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať v IT oblasti sieťových technológií.  Univerzitné Centrum Košice na dosiahnutie vzdelávacích cieľov ponúka 3 formy akreditovaného štúdia:

 

Denná forma / prezenčná – charakterizované priamym osobným kontaktom študenta a lektora aj študentov navzájom, dennou účasťou na prednáškach a cvičeniach.

Externá forma / prezenčná – charakterizované priamym osobným kontaktom študenta a lektora aj študentov navzájom, účasť na prednáškach a cvičeniach v poobedňajších hodinách alebo sobotami.

Dvojročné externé štúdium – vzdelávacie aktivity sú uskutočňované prezenčnou formou v popoludňajších hodinách, jeden deň v týždni. 

 

Ktorú formu by som mal uprednostniť, ktorá je pre mňa výhodnejšia?

Ak ste absolvovali strednú školu len nedávno a momentálne nemáte žiadne zamestnanie je vhodné využiť dennú / prezenčnú formu vzdelávania. Pre evidovaných na úrade práce je možnosť absolvovať kurz zadarmo cez projekt rekvalifikačných kurzov.

Ak ste už v súčasnosti zamestnaný a chcete si doplniť vzdelanie, pre Vás je vhodnejšia externá forma / prezenčná, ktorá je realizovaná sobotami. Preto kombinovanú metódu odporúčame ako štúdium popri zamestnaní.

Ak ste už v súčasnosti zamestnaný, alebo nezamestnaný a úrad práce Vám z určitých dôvodov neschváli financovanie školenia a chcete si doplniť vzdelanie, pre Vás je vhodnejšie dvojročné externé štúdium. Daná forma štúdia Vás nezaťažuje finančne a ani časovo.

Ak ste momentálne v zahraničí, alebo preferujete samoštúdium z domu tak externá forma / distančná, čiže e-learningová forma je pre Vás vhodná. 

Dovoľujeme si upozorniť, že distančná/e-learningová forma oproti prezenčnej kladie oveľa vyššie nároky na  sebadisciplínu, schopnosť študenta osvojovať si poznatky samoštúdiom, samostatne rozvíjať požadované spôsobilosti a zodpovedne sa venovať vzdelávacím činnostiam. 

Požiadavky na úspešné absolvovanie modulov resp. celého štúdia sú vo všetkých metódach rovnaké.

 

CCNA Routing and Switching vzdelávací program poskytuje rozsiahle pokrytie tém sietí od základov až po pokročilé aplikácie a služby s dostatkom príležitostí ako získať praktické skúsenosti a rozvíjať odborné skúsenosti. V každom module sa študenti učia technologické koncepty s podporou interaktívných zariadení s aplikáciou do praxe svojich vedomostí prostredníctvom série simulovaných činností, ktoré podporujú vzdelávanie.