Záväzná prihláška

Vyhlásenie dotknutej osoby

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade so  zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa Univerzitné Centrum Košice s.r.o. so sídlom Napájadlá 2768/18, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 50 687 263, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Košice I, vl. č. 40654/V, odd.: Sro, bol/a som poučená o svojich právach a súhlasím so spracúvaním požadovaných osobných údajov.

Pre viac informácii kliknite sem

Žiadosť o bližšie informácie.

Vyhlásenie dotknutej osoby

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade so  zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa Univerzitné Centrum Košice s.r.o. so sídlom Napájadlá 2768/18, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 50 687 263, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Košice I, vl. č. 40654/V, odd.: Sro a bol/a som poučená o svojich právach.

Pre viac informácii kliknite sem