Novinky

Prečo sa stať držiteľom titulu CCNA R/S

Univerzitné Centrum Košice otvára nové kurzy a ponúka viacero možností ako získať priemyselný certifikát CCNA R/S

CCNA

Vážení návštevníci, ponúkame vzdelávanie v oblasti Cisco sieťových technológií, výučba sa uskutočňuje pomocou najnovších a najaktuálnejších učebných osnov, pod odborným dohľadom...

Nová webstránka

Vítame Vás na stránke Univerzitného Centra Košice. Naše centrum sa venuje vzdelávaniu v oblasti sieťových technológií.
«zobraziť 3 z 3 strán»