Novinky

Získaj priemyselnú certifikačnú skúšku zadarmo

Prostredníctvom tohto projektu môžu byť totiž uchádzačom o zamestnanie, evidovaným na ÚPSVAR, preplatené náklady na kurz. Viac o podmienkach projektu KOMPAS+ si môžeš prečítať nižšie v tomto článku, alebo na stránke ÚPSVaR.

Pre účastníkov kurzu sme si pripravili špeciálny bonus. Ak prinesieš so sebou kamaráta, ktorý sa riadne zaregistruje a zúčastní tohto kurzu, dostaneš Priemyselnú certifikačnú skúšku v hodnote cca 250 EUR ZDARMA. Náklady na ňu ti preplatíme. Samozrejme, kamarát musí spĺňať takisto podmienky pre KOMPAS+.

Tak UCeKaj zháňať kamaráta. Nezabudni, Úrad práce uzatvára prihlasovanie na kurzy cez KOMPAS+ najneskôr týždeň pred ich začatím, takže nestrácaj čas!! Zaregistruj sa u nás na prevádzke (Napájadlá 18, OC IDEA, Nad Jazerom). Všetky formuláre potrebné pre Úrad práce ti dáme a vystavíme aj potrebné potvrdenia pre ÚP. Potom stačí už len požiadať o preplatenie kurzu na svojom ÚPSVaRe.


Prečítaj si viac o projekte KOMPAS+:

Samozrejme, je potrebné dodržať isté pravidlá a splniť podmienky pre preplatenie nákladov na kurz. Pre koho je teda projekt KOMPAS+ určený a aké podmienky musíš splniť?

 • byť evidovaný na ÚP
 • nárok na príspevok na rekvalifikáciu mám iba vtedy, ak mi za posledných 5 rokov nebol uhradený cez úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príspevok na rekvalifikáciu alebo vzdelávanie s tým istým zameraním, o ktoré mám teraz záujem.

POZOR! Úrad práce ti nepreplatí kurz ak:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ma nepodporí, ak mám záujem absolvovať rekvalifikáciu zameranú na špeciálne manažérske kompetencie a projektové riadenie, rozvoj komunikačných a sociálnych zručností, vodičské oprávnenie typu B a rekvalifikáciu realizovanú dištančnou formou. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ma taktiež nepodporí, ak som zároveň študentom vysokej školy externou formou.

Ako postupovať keď chcem preplatiť kurz prostredníctvom projektu KOMPAS+?

 • Vyberiem si rekvalifikačný kurz, o ktorý mám záujem
 • Môžem osloviť viac poskytovateľov rekvalifikácie, zistiť si informácie o rekvalifikáciách a zvoliť si poskytovateľa rekvalifikácie.
 • Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde som evidovaný, si podám požiadavku na rekvalifikáciu na predpísanom formulári v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok rekvalifikácie.
 • Požiadavka na vybranú rekvalifikáciu má:
  • časť A, ktorú vyplním ja,
  • časť B, v ktorej je potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie, ktoré na moju žiadosť vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ rekvalifikácie,
  • prílohu „Vyhlásenie“, ktorú vyplním ja.
 • K požiadavke sú priložené základné informácie o rekvalifikácii.

Čo po podaní žiadosti? Musím čakať na posúdenie požiadavky?

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny moju požiadavku na rekvalifikáciu schváli, uzatvorí so mnou dohodu o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu a vystaví KOMPAS+, ktorý je potvrdením, že po splnení všetkých podmienok mi úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne príspevok na rekvalifikáciu v hodnote kurzovného, uvedeného v potvrdení poskytovateľa rekvalifikácie.

Ešte pred začiatkom rekvalifikácie musím poskytovateľovi rekvalifikácie odovzdať KOMPAS+. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny mi v rámci tohto príspevku neuhradí výdavky na cestovné, stravné a ubytovanie, ani žiadne ďalšie výdavky vynaložené na rekvalifikáciu.

Bez uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu mi príspevok na rekvalifikáciu nebude poskytnutý.

Pre informácie ohľadom projektu KOMPAS+, možností rekvalifikácie a preplatenia kurzov kontaktuj svoj Úrad práce.

Späť