Spolupráca pri kvalifikácii a vytváraní pracovných príležitostí

UCKVzdelávacie stredisko Univerzitné Centrum Košice poskytuje akreditované vzdelávanie v oblasti IT sieťových technológií.

Sme ako jediná spoločnosť na Slovensku poskytujúca a zabezpečujúca komplexný vzdelávací proces a jeho certifikáciu na najvyššej úrovni v danej technologickej oblasti a to pre všetkých ľudí, ktorí prejavia záujem. Podporujeme proces a inováciu vzdelávania, na ktoré má nárok každý. Záujemcovia o prácu alebo aj pracujúci v IT sektore, by mali mať možnosť sa naďalej vzdelávať a zvyšovať si kvalifikáciu.

Úspešnosť vyškolených študentov dosahuje 85-90% z celkového počtu školiacich sa. Absolventi si vzápätí dokázali nájsť prácu v IT spoločnostiach nielen na Slovensku. Jedno mali spoločné -  chýbala im kvalifikácia, ktorú získali u nás. Tieto úspešné výsledky zarezonovali v IT spoločnostiach, preto s nami nadviazali spoluprácu. V priebehu každého vzdelávania je študentom sprostredkovaný priamy kontakt so zamestnávateľom a to za prítomnosti zastúpenia jednotlivých IT spoločností. Vzniká tak priamy vzťah medzi zamestnávateľom a potenciálnym zamestnancom. Absolventom prezentujú spoločnosť, pracovné pozície s výzvou, aby si k ním podali žiadosť o prijatie do pracovného pomeru. IT spoločnosti majú záujem o všetkých študentov, ktorí  u nás  získajú potrebnú kvalifikáciu, pretože majú výborný logicko-technický základ, s ktorým nájdu uplatnenie v širokej škále pracovných pozícií, ktorú zamestnávateľ v IT oblasti ponúka.

Myslíme si, že vieme zabezpečiť nielen vzdelávací proces a kvalifikovať ľudí pre prácu v IT sektore, ale vieme posunúť absolventov priamo do pracovného pomeru k zamestnávateľovi. Tento komplexný proces zabezpečujeme v rámci Univerzitného Centra Košice.

Naši študenti si prejdú teoretickým ako aj praktickým vzdelávaním výlučne na zariadeniach od spoločnosti Cisco. Získajú medzinárodnú certifikáciu CCNA, ktorá je vstupnou bránou do sveta sieťových technológií.

O odborníkov v tejto oblasti je veľký záujem. Vzdelávanie poskytujeme tiež aj ľudom evidovaným na úrade práce, ktorí častokrát nemajú finančné prostriedky na financovanie takéhoto typu vzdelávania a nemajú možnosť ako získať potrebnú kvalifikáciu pre prácu v IT sektore. Ľudia vedení v evidencií o zamestnanie si zaslúžia šancu na vzdelávanie, ktoré im pomôže získať stabilnú a dobre ohodnotenú prácu.

Aj napriek veľkému počtu absolventov stredných a vysokých škôl, každoročne končiacich v odboroch pre IT sektor je problémom nájsť absolventa, ktorý by bol kvalifikovaný v danej oblasti, preto títo absolventi stredných a vysokých škôl skončia u nás, pretože nemajú potrebnú kvalifikáciu a nevedia sa  zamestnať.

Veľkou výhodou nášho vzdelávacieho procesu je, že študenti sa u nás stretávajú a školia s ľuďmi z IT spoločností. Spolupracujú spolu, riešia úlohy, odovzdávajú si skúsenosti a informácie o pracovných pozíciách a pracovnej náplni. Vzniká prepojenie medzi vzdelávacím procesom a osvojením si pracovných návykov a skúseností už pracujúcich ľudí.

Tento komplexný proces vzdelávania pre všetkých ľudí by mal byť základom každej vzdelávacej inštitúcie. Vzdelávanie a vedomosti sú investíciou do budúcnosti, ktorá sa začína u nás.