Novinky

CCNA

CCNA1: Úvod do sietí je pre sieťových špecialistov prvým stupňom zo štyroch, ktoré môžu absolvovať pre prípravu na Cisco Certified Network Associate (CCNA) skúšku.

CCNA1 zoznamuje študentov so základnými pojmami v sieťových technológiách. Okrem toho samozrejme pomáha študentom pri rozvíjaní zručností potrebných pre navrhovanie a realizáciu malých sietí.

CCNA2: Základy smerovania a prepínania je pre sieťových špecialistov druhým stupňom zo štyroch, ktoré môžu absolvovať pre prípravu na Cisco Certified Network Associate (CCNA) skúšku.

CCNA2 opisuje architektúru, komponenty a operácie smerovačov a prepínačov v malej sieti. Študenti sa naučia konfigurovať smerovač a prepínač (router and switch). Na konci tohto kurzu budú študenti schopní konfigurovať a riešiť problémy smerovačov a prepínačov (routers and switches). Riešiť bežné problémy s protokolmi RIPv1, RIPv2, single-area a multi-area OSPF, virtuálnych sietí a inter-VLAN smerovania sietí IPv4 a IPv6.

 

UCK

 

CCNA3: Škálovanie siete je pre sieťových špecialistov tretím stupňom zo štyroch, ktoré môžu absolvovať pre prípravu na Cisco Certified Network Associate (CCNA) skúšku.

CCNA3 opisuje architektúru komponentov a operácie smerovačov a prepínačov vo väčších a zložitejších sieťach. Študenti sa naučia konfigurovať vo väčšom rozsahu smerovače a prepínače. Na konci tohto kurzu budú študenti schopní konfigurovať a riešiť problémy smerovačov a prepínačov a riešiť bežné problémy s OSPF, EIGRP, STP a VTP ako aj IPv4 a IPv6. Študenti sa tiež naučia rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti potrebné na implementáciu DHCP a DNS v prevádzke sietí.

CCNA4 Pripojenie siete je pre sieťových špecialistov posledným stupňom zo štyroch, ktorý môžu absolvovať pre prípravu na Cisco Certified Network Associate (CCNA) skúšku.

CCNA4 diskutuje o technológiách WAN a sieťových službách požadovaných v komplexnej sieti. Kurz umožňuje študentom pochopiť kritériá výberu sieťových zariadení a technológií, ktoré spĺňajú požiadavky siete WAN. Študenti sa naučia konfigurovať a riešiť problémy sieťových zariadení, riešiť bežné problémy s protokolmi data link. Študenti získajú vedomosti a zručnosti potrebné na implementáciu protokolu IPSec, virtuálnych privátnych sietí (VPN) a operácií v zložitej sieti.

Späť