Modul CCNA 4

CCNA4 Module: Connecting Networks 

 

Pripojenie Siete

UCKCCNA4 Prepájanie sietí je pre sieťových špecialistov posledným stupňom zo štyroch, ktorý môžu absolvovať pre prípravu na Cisco Certified Network Associate (CCNA) skúšku.

CCNA4 diskutuje o technológiách WAN a sieťových službách požadovaných v komplexnej sieti. Kurz umožňuje študentom pochopiť kritériá výberu sieťových zariadení a technológií, ktoré spĺňajú požiadavky siete WAN. Študenti sa naučia konfigurovať a riešiť problémy sieťových zariadení, riešiť bežné problémy s protokolmi data link. Študenti získajú vedomosti a zručnosti potrebné na implementáciu protokolu IPSec, virtuálnych privátnych sietí (VPN) a operácií v zložitej sieti.

 

 

Termíny začiatku a ukončenia nasledujúceho kurzu
CCNA4

 

 

 Začiatok kurzu:

 01.08.2022

 Predpokladaný
 koniec kurzu:

 31.08.2022  

Termíny začiatku a ukončenia  akreditovaného vzdelávania prostredníctvom ÚPSVaR cez projekt KOMPAS+

pre kurz CCNA4
 

 Začiatok kurzu:

 31.05.2022  

 Predpokladaný
 koniec kurzu:

 13.06.2022  

 

Bližšie informácie o rozdelení výučby a rozvrhu Vám budú poskytnuté pri nástupe na kurz.


Požadované vedomosti a zručnosti

Úspešné absolvovanie tohto kurzu vyžaduje aby študent mal úspešne absolvované predchádzájuce kurzy CCNA1, CCNA2 a CCNA3, alebo aspoň disponoval vedomosťami s zručnosťami na ich úrovni.

 

Ciele kurzu

Cieľom kurzu je aby absolvent, po jeho úspešnom dokončení, bol schopný:

 

Rozsah kurzu

Kurz CCNA

Štidijný plán je rozložený do 5 stretnutí po 8 hodín (spolu 40 hodín výučby), pričom prebieha v dennej a externej forme. Výučba je rozdelená na 24 hodín teoretického vyučovania a 16 hodín praktických cvičení na zariadeniach od firmy CISCO. Študijný plán a rozvrh vám budú poskytnuté v deň začiatku kurzu.

 


Priebeh výučby:

 

    Trvanie výučby
 Denná forma   Po-Pia: 8:00-16:00
 Externá forma

  Po-Pia: 16:00-20:00  alebo
  So: 8:00-16:00

Rozšírené vzdelávanie CCNA

Študijný plán je rozložený do 9 stretnutí po 7,5 hodín (spolu 90/45 minutových hodín výučby), pričom prebieha v dennej forme. Výučba je rozdelená na 45 hodín teoretického vyučovania a 45 hodín praktických cvičení na zariadeniach od firmy CISCO. Študijný plán a rozvrh vám budú poskytnuté v deň začiatku vzdelávania.

 


Priebeh výučby:

 

    Trvanie výučby
 Denná forma   Po-Pia: 8:00-16:00
 Externá forma

  Výučba neprebieha.

 

 

Minimálny počet uchádzačov: 4

Maximálny počet uchádzačov: 36

Študijné materiály: jazyk: slovenský / anglický

Prednášky: slovenský jazyk

Testy: anglický jazyk

Vystavenie certifikátu: v rámci kurzu

 

Odporúčaná literatúra:

UCK
CCNA Výukový sprievodca prípravou
na skúšku 100-101, 200-201, 200-120

 

UCK
CCNA Kompletný prehľad 
príkazov

 

Prehľad kurzu

 

Prehľad obsahu kurzu

 

Kapitola 1: Hierarchický návrh siete

 

Kapitola 2: Pripojenie sa k sieti WAN

 

Kapitola 3: Point-to-Point pripojenie

 

Kapitola 4: Frame Relay

 

Kapitola 5: Preklad sieťovej adresy IPv4


Kapitola 6: Širokopásmové riešenia

 
Kapitola 7: Zabezpečenie Site-to-Site Connectivity

 

Kapitola 8: Monitorovanie siete

 

Kapitola 9: Riešenie problémov v sieti