Modul CCNA 3

CCNA3 Module: Scaling Networks

 

Škálovanie siete

UCK

CCNA3: Škálovanie siete je pre sieťových špecialistov tretím stupňom zo štyroch, ktoré môžu absolvovať pre prípravu na Cisco Certified Network Associate (CCNA) skúšku.

CCNA3 opisuje architektúru komponentov a operácie smerovačov a prepínačov vo väčších a zložitejších sieťach. Študenti sa naučia konfigurovať vo väčšom rozsahu smerovače a prepínače. Na konci tohto kurzu budú študenti schopní konfigurovať a riešiť problémy smerovačov a prepínačov a riešiť bežné problémy s OSPF, EIGRP, STP a VTP ako aj IPv4 a IPv6. Študenti sa tiež naučia rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti potrebné na implementáciu DHCP a DNS v prevádzke sietí.

 

 

Termíny začiatku a ukončenia nasledujúceho kurzu
CCNA3


 

 Začiatok kurzu:

  02.07.2022  

 Predpokladaný
 koniec kurzu:

  30.07.2022

Termíny začiatku a ukončenia  akreditovaného vzdelávania prostredníctvom ÚPSVaR cez projekt KOMPAS+

pre kurz CCNA3
 

 Začiatok kurzu:

  17.05.2022 

 Predpokladaný
 koniec kurzu:

  30.05.2022  

  

Bližšie informácie o rozdelení výučby a rozvrhu Vám budú poskytnuté pri nástupe na kurz.


Požadované vedomosti a zručnosti

Úspešné absolvovanie tohto kurzu vyžaduje aby študent mal úspešne absolvované predchádzájuce kurzy CCNA1 a CCNA2, alebo aspoň disponoval vedomosťami a zručnosťami na ich úrovni.

 

Ciele kurzu

Cieľom kurzu je aby absolvent, po jeho úspešnom dokončení, bol schopný:

 

Rozsah kurzu

Kurz CCNA

Študijný plán je rozložený do 5 stretnutí po 8 hodín (spolu 40 hodín výučby), pričom prebieha v dennej a externej forme. Výučba je rozdelená na 24 hodín teoretického vyučovania a 16 hodín praktických cvičení na zariadeniach od firmy CISCO. Študijný plán a rozvrh vám budú poskytnuté v deň začiatku kurzu.

 


Priebeh výučby:

 

    Trvanie výučby
 Denná forma   Po-Pia: 8:00-16:00
 Externá forma

  Po-Pia: 16:00-20:00  alebo
  So: 8:00-16:00

Rozšírené vzdelávanie CCNA

Študijný plán je rozložený do 9 stretnutí po 7,5 hodín (spolu 90/45 minutových hodín výučby), pričom prebieha v dennej forme. Výučba je rozdelená na 48 hodín teoretického vyučovania a 42 hodín praktických cvičenína zariadeniach od firmy CISCO. Študijný plán a rozvrh vám budú poskytnuté v deň začiatku vzdelávania.

 


Priebeh výučby:

 

    Trvanie výučby
 Denná forma   Po-Pia: 8:00-16:00
 Externá forma

  Výučba neprebieha.

 

    

Minimálny počet uchádzačov: 4

Maximálny počet uchádzačov: 36

Študijné materiály: jazyk: slovenský / anglický

Prednášky: slovenský jazyk

Testy: anglický jazyk

Vystavenie certifikátu: v rámci kurzu

 

Odporúčaná literatúra:

UCK
CCNA Výukový sprievodca prípravou
na skúšku 100-101, 200-201, 200-120

 

UCK
CCNA Kompletný prehľad 
príkazov

   

Prehľad kurzu:

 

Prehľad obsahu kurzu:

 

Kapitola 1: Úvod do škálovania sietí

 

Kapitola 2: LAN Redundancia

 

Kapitola 3: Link Aggregation

 

Kapitola 4: Bezdrôtové siete LAN

 

Kapitola 5: Nastavenia a riešenie problémov v Single-Area OSPF

 

Kapitola 6: Multi-area OSPF

 

Kapitola 7: EIGRP

 

Kapitola 8: Pokročilá konfigurácia a riešenie problémov v EIGRP

 

Kapitola 9: IOS Zálohovanie a licencie