Modul CCNA 2

CCNA2 : Module Routing and Switching Essentials 

 

Základy smerovania a prepínania

UCK

CCNA2: Základy smerovania a prepínania je pre sieťových špecialistov druhým stupňom zo štyroch, ktoré môžu absolvovať pre prípravu na Cisco Certified Network Associate (CCNA) skúšku.

CCNA2 opisuje architektúru, komponenty a operácie smerovačov a prepínačov v malej sieti. Študenti sa naučia konfigurovať smerovač a prepínač (router and switch). Na konci tohto kurzu budú študenti schopní konfigurovať a riešiť problémy smerovačov a prepínačov (routers and switches). Riešiť bežné problémy s protokolmi RIPv1, RIPv2, single-area a multi-area OSPF, virtuálnych sietí a inter-VLAN smerovania sietí IPv4 a IPv6.

 

Termíny začiatku a ukončenia nasledujúceho kurzu
CCNA2


 

 Začiatok kurzu:

 30.05.2022  

 Predpokladaný
 koniec kurzu:

 29.06.2022  

Termíny začiatku a ukončenia  akreditovaného vzdelávania prostredníctvom ÚPSVaR cez projekt KOMPAS+

pre kurz CCNA2
 

 Začiatok kurzu:

  31.05.2022 

 Predpokladaný
 koniec kurzu:

  13.06.2022  

 

Bližšie informácie o rozdelení výučby a rozvrhu Vám budú poskytnuté pri nástupe na kurz.


Požadované vedomosti a zručnosti

Úspešné absolvovanie tohto kurzu vyžaduje aby študent mal úspešne absolvované predchádzajúce kurzy CCNA1, alebo aspoň disponoval vedomosťami s zručnosťami na ich úrovni.

 

Ciele kurzu

Cieľom kurzu je aby absolvent, po jeho úspešnom dokončení, bol schopný:

Rozsah kurzu

Kurz CCNA

Študijný plán je rozložený do 5 stretnutí po 8 hodín (spolu 40 hodín výučby), pričom prebieha v dennej a externej forme. Výučba je rozdelená na 24 hodín teoretického vyučovania a 16 hodín praktických cvičení na zariadeniach od firmy CISCO. Študijný plán a rozvrh vám budú poskytnuté v deň začiatku kurzu.

 


Priebeh výučby:

 

    Trvanie výučby
 Denná forma   Po-Pia: 8:00-16:00
 Externá forma

  Po-Pia: 16:00-20:00  alebo
  So: 8:00-16:00

Rozšírené vzdelávanie CCNA

Študijný plán je rozložený do 9 stretnutí po 7,5 hodín (spolu 90/45 minutových hodín výučby), pričom prebieha v dennej forme. Výučba je rozdelená na 44 hodín teoretického vyučovania a 46 hodín praktických cvičení na zariadeniach od firmy CISCO. Študijný plán a rozvrh vám budú poskytnuté v deň začiatku vzdelávania.

 


Priebeh výučby:

 

    Trvanie výučby
 Denná forma   Po-Pia: 8:00-16:00
 Externá forma

  Neprebieha výučba.

 

 

Minimálny počet uchádzačov: 4

Maximálny počet uchádzačov: 36

Študijné materiály: jazyk: slovenský / anglický

Prednášky: slovenský jazyk

Testy: anglický jazyk

Vystavenie certifikátu: v rámci kurzu

 

Odporúčaná literatúra:

 

UCK
CCNA Výukový sprievodca prípravou
na skúšku 100-101, 200-201, 200-120

 

UCK
CCNA Kompletný prehľad 
príkazov

 

Prehľad kurzu:

 

Prehľad obsahu kurzu:


Kapitola 1: Úvod do sietí s prepínačmi

 

Kapitola 2: Základná konfigurácia prepínačov

 

Kapitola 3: VLAN


 Kapitola 4: Koncepty smerovania


 Kapitola 5: Inter-VLAN smerovanie


Kapitola 6: Statické smerovanie

 

Kapitola 7: Smerovanie Dynamiky


Kapitola 8: Single-Area OSPF

 

Kapitola 9: Access Control Lists

 
 Kapitola 10: DHCP

 

Kapitola11: Preklad sieťovej adresy IPv4