Modul CCNA 1

CCNA1 Module: Introduction to Networks 


Úvod do sietí

UCKCCNA1: Úvod do sietí je pre sieťových špecialistov prvým stupňom zo štyroch, ktoré môžu absolvovať pre prípravu na Cisco Certified Network Associate (CCNA) skúšku.

CCNA1 zoznamuje študentov so základnými pojmami v sieťových technológiách. Okrem toho samozrejme pomáha študentom pri rozvíjaní zručností potrebných pre navrhovanie a realizáciu malých sietí.

 


 

Termíny začiatku a ukončenia nasledujúceho kurzu
CCNA1

 

 

 Začiatok kurzu:

 30.05.2022 

 Predpokladaný
 koniec kurzu:

 29.06.2022  

Termíny začiatku a ukončenia akreditovaného vzdelávania prostredníctvom ÚPSVaR cez projekt KOMPAS+

pre kurz CCNA1
 

 Začiatok kurzu:

  17.05.2022 

 Predpokladaný
 koniec kurzu:

  30.05.2022  

  

Bližšie informácie o rozdelení výučby a rozvrhu Vám budú poskytnuté pri nástupe na kurz.
 

Požadované vedomosti a zručnosti

Úspešné absolvovanie tohto kurzu vyžaduje aby študent mal základné počítačové znalosti, všeobecný rozhľad a vedomosti o modernej komunikácii cez internet.

 

Ciele kurzu

Cieľom kurzu je aby absolvent, po jeho úspešnom dokončení, bol schopný:

 

Rozsah kurzu

 

Kurz CCNA

Študijný plán je rozložený do 5 stretnutí po 8 hodín (spolu 40 hodín výučby), pričom prebieha v dennej a externej forme. Výučba je rozdelená na 24 hodín teoretického vyučovania a 16 hodín praktických cvičení na zariadeniach od firmy CISCO. Študijný plán a rozvrh vám budú poskytnuté v deň začiatku kurzu.

 


Priebeh výučby:

 

    Trvanie výučby
 Denná forma   Po-Pia: 8:00-16:00
 Externá forma

  Po-Pia: 16:00-20:00  alebo
  So: 8:00-16:00

 

Akreditované vzdelávanie CCNA

Študijný plán je rozložený do 9 stretnutí po 7,5 hodín (spolu 90/45 minútových hodín  výučby), pričom prebieha v dennej forme. Výučba je rozdelená na 44 hodín teoretického vyučovania a 46 hodín praktických cvičení na zariadeniach od firmy CISCO. Študijný plán a rozvrh vám budú poskytnuté v deň začiatku vzdelávania.

 

 

Priebeh výučby:

 

    Trvanie výučby
 Denná forma   Po-Pia: 8:00-16:00
 Externá forma

  Neprebieha výučba.

 

    

Minimálny počet uchádzačov: 4

Maximálny počet uchádzačov: 36

Študijné materiály: jazyk: slovenský / anglický

Prednášky: slovenský jazyk

Testy: anglický jazyk

Vystavenie certifikátu: v rámci kurzu

 

Odporúčaná literatúra:

UCK
CCNA Výukový sprievodca prípravou
na skúšku 100-101, 200-201, 200-120

 

UCK
CCNA Kompletný prehľad 
príkazov

   

Prehľad kurzu:


Prehľad obsahu kurzu:

 

Kapitola 1: Skúmanie sietí

 

Kapitola 2: Konfigurácia siete

 
Kapitola 3: Sieťové protokoly a komunikácie

 
Kapitola 4: Network Access

 

Kapitola 5: Ethernet

 
Kapitola 6: Sieťová vrstva

 
Kapitola 7: Transportná vrstva

 
Kapitola 8: IP adresovanie

 
Kapitola 9: Podsieťovanie IP siete

 
Kapitola 10: Aplikačná vrstva

 
Kapitola 11: Je to sieť