ICND 2 200-105

ICND 2 Module: Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2
UCK

 

UCKICND 2: je pre sieťových špecialistov prípravou, ktorú môžu absolvovať v rámci prípravy na certifikačnú skúšku ICND2 200-105 (Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2). Kurz ICND 2 obsahuje učivo kurzov CCNA3 a CCNA4.

ICND 2 pripravuje študenta, aby dokázal úspešne dokázal inštalovať, prevádzkovať a odstraňovať problémy sietí v malej až stredne veľkej podnikovej pobočke. Získa vedomosti týkajúce sa technológií prepínania v sieťach LAN, technológií smerovania IP, Služieb IP, (FHRP, syslog, SNMP v2 a v3), riešenia problémov a technológií WAN.  

 

 

 

Termíny začiatku a ukončenia nasledujúceho kurzu
ICND2

 

 

 Začiatok kurzu:

  02.07.2022 

 Predpokladaný
 koniec kurzu:

  31.08.2022   

Termíny začiatku a ukončenia akreditovaného vzdelávania prostredníctvom ÚPSVaR cez projekt KOMPAS+

pre kurz ICND2
 

 Začiatok kurzu:

  19.04.2022 

 Predpokladaný
 koniec kurzu:

  13.05.2022   

 

Bližšie informácie o rozdelení výučby a rozvrhu Vám budú poskytnuté pri nástupe na kurz.
 

Požadované vedomosti a zručnosti

Úspešné absolvovanie tohto kurzu vyžaduje, aby študent mal úspešne absolvované predchádzájuce kurzy CCNA1 a CCNA2, resp. kurz ICND1, alebo aspoň disponoval vedomosťami a zručnosťami na ich úrovni.

 

Rozsah kurzu

Kurz ICND 2

Študijný plán je rozložený do 10 stretnutí po 8 hodín (spolu 80 hodín výučby), pričom prebieha v dennej a externej forme. Výučba je rozdelená na 48 hodín teoretického vyučovania a 32 hodín praktických cvičení na zariadench od firmy CISCO. Študijný plán a rozvrh vám budú poskytnuté v deň začiatku kurzu.


Priebeh výučby:

 

    Trvanie výučby
 Denná forma   Po-Pia: 8:00-16:00
 Externá forma

  Po-Pia: 16:00-20:00  alebo
  So: 8:00-16:00

Rozšírené vzdelávanie ICND 2

Študijný plán je rozložený do 18 stretnutí po 7,5 hodín (spolu 180/45 minutových hodín výučby), pričom prebieha v dennej forme. Výučba je rozdelená na 82 hodín teoretického vyučovania a 98 hodín praktických cvičení. Študijný plán a rozvrh vám budú poskytnuté v deň začiatku vzdelávania.

 


Priebeh výučby:

 

    Trvanie výučby
 Denná forma   Po-Pia: 8:00-16:00
 Externá forma

  Výučba neprebieha.

 

 

Minimálny počet uchádzačov: 4

Maximálny počet uchádzačov: 36

Študijné materiály: jazyk: slovenský / anglický

Prednášky: slovenský jazyk

Testy: anglický jazyk

Vystavenie certifikátu: v rámci kurzu

 

Odporúčaná literatúra:

UCK
CCNA Výukový sprievodca prípravou
na skúšku 100-105, 200-105, 200-125

 

 

UCK
CCNA Kompletný prehľad 
príkazov

 

Prehľad kurzu:


Prehľad obsahu kurzu:

 

Kapitola 15: Pokročilé technológie prepínania

 

Kapitola 16: Správa zariadení Cisco

 

Kapitola 17: IP služby

 

Kapitola 18: Riešenie problémov protokolov IP a IPv6 a sietí VLAN

 

Kapitola 19: Protokol EIGRP (Enhanced IGRP)

 

Kapitola 20: OSPF s viacerými oblasťami

 

Kapitola 21: Rozľahlé siete WAN