ICND 1 100-105

ICND 1 Module: Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1
UCK

 

UCKICND 1: je pre sieťových špecialistov prípravou, ktorú môžu absolvovať v rámci prípravy na certifikačnú skúšku ICND1 100-105 (Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1). Kurz ICND 1 obsahuje učivo kurzov CCNA1 a CCNA2.

ICND 1 pripravuje študenta, aby dokázal úspešne inštalovať, prevádzkovať a opravovať sieť v malej podnikovej pobočke. Získa vedomosti a skúsenosti ohľadom fungovania dátových sietí IP, technológií prepínania v sieťach LAN, protokolu IPv4 a IPv6 technológií smerovania IP, bezpečnosti sieťových zariadení a základy pri riešení problémov v dátových sieťach.

 

 

 

Termíny začiatku a ukončenia nasledujúceho kurzu
ICND1

 

 

 Začiatok kurzu:

  30.05.2022

 Predpokladaný
 koniec kurzu:

  30.07.2022   

Termíny začiatku a ukončenia  akreditovaného vzdelávania prostredníctvom ÚPSVaR cez projekt KOMPAS+

pre kurz ICND1
 

 Začiatok kurzu:

   19.04.2022

 Predpokladaný
 koniec kurzu:

   13.05.2022  

 

Bližšie informácie o rozdelení výučby a rozvrhu Vám budú poskytnuté pri nástupe na kurz.
 

Požadované vedomosti a zručnosti

Úspešné absolvovanie tohto kurzu vyžaduje aby študent mal základné počítačové znalosti, všeobecný rozhľad a vedomosti o modernej komunikácii cez internet.

 

Rozsah kurzu

Kurz ICND 1

Študijný plán je rozložený do 10 stretnutí po 8 hodín (spolu 80 hodín výučby), pričom prebieha v dennej a externej forme. Výučba je rozdelená na 48 hodín teoretického vyučovania a 32 hodín praktických cvičení na zariadeniach od firmy CISCO. Študijný plán a rozvrh vám budú poskytnuté v deň začiatku kurzu.


Priebeh výučby:

 

    Trvanie výučby
 Denná forma   Po-Pia: 8:00-16:00
 Externá forma

  Po-Pia: 16:00-20:00  alebo
  So: 8:00-16:00

Rozšírené vzdelávanie ICND 1

Študijný plán je rozložený do 18 stretnutí po 7,5 hodín (spolu 180/45 minutových hodín výučby), pričom prebieha v dennej forme. Výučba je rozdelená na 86 hodín teoretického vyučovania a 94 hodín praktických cvičení na zariadeniach od firmy CISCO. Študijný plán a rozvrh vám budú poskytnuté v deň začiatku vzdelávania.


Priebeh výučby:

 

    Trvanie výučby
 Denná forma   Po-Pia: 8:00-16:00
 Externá forma

  Výučba neprebieha.

 

 

Minimálny počet uchádzačov: 4

Maximálny počet uchádzačov: 36

Študijné materiály: jazyk: slovenský / anglický

Prednášky: slovenský jazyk

Testy: anglický jazyk

Vystavenie certifikátu: v rámci kurzu

 

Odporúčaná literatúra:

UCK
CCNA Výukový sprievodca prípravou
na skúšku 100-105, 200-105, 200-125

 

 

UCK
CCNA Kompletný prehľad 
príkazov

 

Prehľad kurzu:


Prehľad obsahu kurzu:

 

Kapitola 1: Dátové siete

 

Kapitola 2: Siete Ethernet a zapuzdrenie dát

 
Kapitola 3: Úvod do protokolov TCP/IP

 
Kapitola 4: Základy tvorby podsietí

 

Kapitola 5: Masky podsietí s premenlivou dĺžkou (VLSM)

 
Kapitola 6: Systém Cisco IOS (Internetwork Operating System)

 
Kapitola 7: Správa dátovej siete Cisco

 
Kapitola 8: Smerovanie IP

 
Kapitola 9: Protokol OSPF (Open Shortest Path First)

 
Kapitola 10: Prepínanie 2. vrstvy

 
Kapitola 11: Siete VLAN a smerovanie medzi sieťami VLAN

 

Kapitola 12: Bezpečnosť

 

Kapitola 13: Preklady adries NAT (Network Address Translation)

 

Kapitola 14: Protokol IP verzie 6 (IPv6)