CCNP ENCOR 350-401

CCNP Enterprise: Core Networking (ENCOR)

 

UCKKurz je primárne zameraný na prehĺbenie vedomostí potrebných pre správu, konfiguráciu a riešenie problémov podnikových sietí. Súčasťou je aj implementácia pokročilých princípov bezpečnosti a dizajn sietí s riešeniami akými sú SD-Access a SD-WAN.

 

 

 


 

Termín začiatku a ukončenia kurzu
Core Networking (ENCOR)

 

 Začiatok
 kurzu

  17.04.2021 

 Predpokladaný dátum
 ukončenia kurzu:

  12.06.2021  

 

  

Absolvent získa vedomosti v nasledujúcich oblastiach:

Rozsah kurzu

CCNP Enterprise: Core Networking (ENCOR)

Študijný plán je rozložený do 9 stretnutí po 8 hodín (spolu 72 hodín výučby), pričom prebieha v dennej a externej forme. Výučba je rozdelená na 24 hodín teoretického vyučovania a 48 hodín praktických cvičení na zariadeniach od firmy CISCO.

 

    Trvanie výučby

  Exterá forma

 
 Sob
: 08:00-16:00
 

 

Minimálny počet uchádzačov: 2
Maximálny počet uchádzačov: 10
Študijné materiály: jazyk: anglický / slovenský
Prednášky: jazyk: anglický / slovenský
Testy: anglický jazyk
Vystavenie certifikátu: v rámci kurzu

UCK

 

Odporúčaná literatúra

 

Prehľad kurzu

Rozsah výučby CCNP Enterprise: Core Networking (ENCOR) Outline

kapitola 1: Prepínanie a smerovanie paketov

kapitola 2: Spanning Tree Protocol

kapitola 3: Pokročilejšie nastavenia STP

kapitola 4: Multiple Spanning Tree Protocol

kapitola 5: VLAN, trunkovanie a kanálové skupiny EtherChannel

Kanálové skupiny

kapitola 6 : Základy smerovania

kapitola 7: EIGRP

kapitola 8: OSPF

kapitola 9: Pokročilejší OSPF

kapitola 10: OSPFv3

kapitola 11: BGP

kapitola 12: Pokročilejší BGP

kapitola 13: Multicast

kapitola 14: QoS

kapitola 15: Služby IP

kapitola16: Tunelovanie

kapitola 17: Bezdrôtový signál a modulácia

kapitola 18: Bezdrôtová infraštruktúra

kapitola 19: Bezdrôtový roaming a služby lokalizácie

kapitola 20: Autentifikácia bezdrôtových klientov

kapitola 21: Riešenie problémov s bezdrôtovými sieťami

kapitola 22: Architektúra podnikových sietí

kapitola 23: Fabric Technologies

kapitola 24: Zabezpečenie sietí

kapitola 25: Bezpečný prístup do sietí

kapitola 26: Zabezpečenie prístupu do siete

kapitola 27: Virtualizácia

kapitola 28: Koncepty programovateľnosti siete

kapitola 29: Úvod do nástrojov automatizácie