CCNP ENARSI 300-410

CCNP Enterprise: Advanced Routing (ENARSI)

 

UCKCieľom kurzu je odovzdať študentovi vedomosti z inštalácie, konfigurácie, správy a diagnostiky/riešenia  problémov podnikových sietí. Nosnou témou sú pokročilé smerovacie techniky v sieťovej infraštruktúre, ktoré dopĺňajú problematiku preberanú v kurze Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR).

 

 


 

Termín začiatku a ukončenia kurzu
Advanced Routing (ENARSI)

 

 

 Začiatok
 kurzu

  22.01.2021 

 Predpokladaný dátum
 ukončenia kurzu:

  26.03.2022  

 

 

Absolvent získa vedomosti v nasledujúcich oblastiach:

Rozsah kurzu

CCNP Enterprise: Advanced Routing (ENARSI)

Študijný plán je rozložený do 9 stretnutí po 8 hodín (spolu 72 hodín výučby), pričom prebieha v dennej a externej forme. Výučba je rozdelená na 24 hodín teoretického vyučovania a 48 hodín praktických cvičení na zariadeniach od firmy CISCO.

 

    Trvanie výučby

  Externá forma

 
 Sob:
08:00-16:00
 

 

Minimálny počet uchádzačov: 2
Maximálny počet uchádzačov: 10
Študijné materiály: Jazyk: English / Slovak
Lectures: Language: anglický / slovenský
Testy: anglický jazyk
Vystavenie certifikátu: v rámci kurzu

UCK

 

Odporúčaná literatúra

 

Prehľad kurzu

Rozsah výučby CCNP Enterprise: Advanced Routing (ENARSI)

kapitola 1: Opakovanie IPv4/IPv6 adresovania

kapitola 2: EIGRP

kapitola 3: Pokročilý EIGRP

kapitola 4: Riešenie problémov EIGRP v IPv4

kapitola 5: EIGRPv6

kapitola 6 : OSPF

kapitola 7: Pokročilý OSPF

kapitola 8: Riešenie problémov s  OSPFv2

kapitola 9: OSPFv3

kapitola 10: Riešenie problémov s OSPFv3

kapitola 11: BGP

kapitola 12: Pokročilý BGP

kapitola 13: BGP - výber ciest

kapitola 14: Riešenie problémov s BGP

kapitola 15: Smerovacie mapy a podmienené smerovanie

kapitola16: Redistribúcia sietí

kapitola 17: Riešenie problémov s redistribúciou

kapitola 18: VRF, MPLS, and MPLS Layer 3 VPNs

kapitola 19: Tunely DMVPN

kapitola 20: Zabezpečenie DMVPN tunelov

kapitola 21: Riešenie problémov s prístupovými zoznamami ACL a prefix listami

kapitola 22: Bezpečnosť infraštruktúry

kapitola 23: Správa zariadení a riešenie problémov s nástrojmi pre diagnostiku