CCNP 3 300-135

Kurz CCNP 3 pripravujeme na spustenie v priebehu roka 2019. Ďalšie informácie už čoskoro.