CCNP 2 ENARSI 300-410

Kurz CCNP 2 ENARSI 300-410 pripravujeme na spustenie v prvom kvartáli 2020. Ďalšie informácie už čoskoro.