Kariéra v IT

 

U nás sa začína Vaša kariéra v IT
 

UCKNaše vzdelávacie centrum ponúka kurzy, ktoré Vám môžu pomôcť pri získaní zamestnania v spoločnostiach zaoberajúcich sa sieťovými technológiami s nadštandardným platovým ohodnotením. Spoločnosť CISCO pripravila projekt certifikácie, ktorý správcom poskytuje ucelené vedomosti a potencionálnym zamestnávateľom dáva možnosť merať úroveň záujemcov alebo stanoviť určité kritériá.

 

Získanie certifikátu CCNA predstavuje prvý a kľúčový krok na úspešnej ceste k novej, mimoriadne zaujímavej a dlhodobo udržateľnej kariére v odbore IT.

 

Cieľom projektu CCNA je poskytnúť stabilné základy, vedomosti nielen o systéme CISCO IOS a hardvéru tejto spoločnosti, ale taktiež aj o problematike dátových sietí všeobecne. Vďaka tomu je absolvent užitočný aj v oblastiach, ktoré nie sú výhradne doménou spoločnosti CISCO. Vzhľadom k súčasnej podobe procesu certifikácie budú IT spoločnosti od uchádzačov o miesto vyžadovať práve certifikáciu CISCO.

 

Pokiaľ zvládnete skúšku CCNA a udržíte si záujem o technológie spoločnosti CISCO a dátové siete, otvára sa pred Vami cesta, ktorá Vás s istotou zavedie k úspechu. Po úspešnom absolvovaní vzdelávania CCNA získate medzinárodne uznávaný certifikát od spoločnosti CISCO, ktorý je jednou zo základných podmienok pre prijatie do pracovného pomeru. Pre uplatnenie sa v IT firmách je potrebné absolvovať vzdelávanie CCNA rozdelené do štyroch modulov.