Modul CCNA 4

CCNA4 Routing and Switching: Connecting Networks

 

Pripojenie Siete

UCKCCNA4 Prepájanie sietí je pre sieťových špecialistov posledným stupňom zo štyroch, ktorý môžu absolvovať pre prípravu na Cisco Certified Network Associate (CCNA) skúšku.

CCNA4 diskutuje o technológiách WAN a sieťových službách požadovaných v komplexnej sieti. Kurz umožňuje študentom pochopiť kritériá výberu sieťových zariadení a technológií, ktoré spĺňajú požiadavky siete WAN. Študenti sa naučia konfigurovať a riešiť problémy sieťových zariadení, riešiť bežné problémy s protokolmi data link. Študenti získajú vedomosti a zručnosti potrebné na implementáciu protokolu IPSec, virtuálnych privátnych sietí (VPN) a operácií v zložitej sieti.


 

Termíny začiatku a ukončenia nasledujúceho E-learningového kurzu CCNA4
 

 Začiatok kurzu:  17.5.2019 
 Predpokladaný
 koniec kurzu:

 
 14.6.2019  

Termíny začiatku a ukončenia E-learningového kurzu Rozšíreného vzdelávania CCNA4
 

 Začiatok kurzu:  17.5.2019 
 Predpokladaný
 koniec kurzu:

 
 14.6.2019 
 

 

Bližšie informácie o rozdelení výučby a rozvrhu Vám budú poskytnuté pri nástupe na kurz.
 

Požadované vedomosti a zručnosti

Úspešné absolvovanie tohto kurzu vyžaduje aby študent mal úspešne absolvované predchádzájuce kurzy CCNA1, CCNA2 a CCNA3, alebo aspoň disponoval vedomosťami s zručnosťami na ich úrovni.

 

Ciele kurzu

Cieľom kurzu je aby absolvent, po jeho úspešnom dokončení, bol schopný:

 

Rozsah kurzu

Kurzy CCNA

Výučba prebieha v externej forme, pričom je rozdelená na 24 hodín teoretického vyučovania a 16 hodín praktických cvičení.


Priebeh výučby:

    Spôsob štúdia
 Externá forma

  Samoštúdium na diaľku z domu
  prostredníctvom internetu

Rozšírené vzdelávanie CCNA

Výučba prebieha v externej forme, pričom je rozdelená na 40 hodín teoretického vyučovania a 40 hodín praktických cvičení.


Priebeh výučby:

    Spôsob štúdia
 Externá forma

  Samoštúdium na diaľku z domu
  prostredníctvom internetu

 

Minimálny počet uchádzačov: 2

Maximálny počet uchádzačov: 12

Študijné materiály: jazyk: slovenský / anglický

Testy: anglický jazyk

Vystavenie certifikátu: v rámci kurzu

 

Prehľad kurzu

 

Prehľad obsahu kurzu

 

Kapitola 1: Hierarchický návrh siete

 

Kapitola 2: Pripojenie sa k sieti WAN

 

Kapitola 3: Point-to-Point pripojenie

 

Kapitola 4: Frame Relay

 

Kapitola 5: Preklad sieťovej adresy IPv4


Kapitola 6: Širokopásmové riešenia

 
Kapitola 7: Zabezpečenie Site-to-Site Connectivity

 

Kapitola 8: Monitorovanie siete

 

Kapitola 9: Riešenie problémov v sieti