Modul CCNA 3

CCNA3 Routing and Switching: Scaling Networks 

 

Škálovanie siete

UCK

CCNA3: Škálovanie siete je pre sieťových špecialistov tretím stupňom zo štyroch, ktoré môžu absolvovať pre prípravu na Cisco Certified Network Associate (CCNA) skúšku.

CCNA3 opisuje architektúru komponentov a operácie smerovačov a prepínačov vo väčších a zložitejších sieťach. Študenti sa naučia konfigurovať vo väčšom rozsahu smerovače a prepínače. Na konci tohto kurzu budú študenti schopní konfigurovať a riešiť problémy smerovačov a prepínačov a riešiť bežné problémy s OSPF, EIGRP, STP a VTP ako aj IPv4 a IPv6. Študenti sa tiež naučia rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti potrebné na implementáciu DHCP a DNS v prevádzke sietí.


 

Termíny začiatku a ukončenia nasledujúceho E-learningového kurzu CCNA3
 

 Začiatok kurzu:  16.5.2019 
 Predpokladaný
 koniec kurzu:

 
 13.5.2019 
 

Termíny začiatku a ukončenia E-learningového kurzu Rozšíreného vzdelávania CCNA3
 

 Začiatok kurzu:  16.5.2019  
 Predpokladaný
 koniec kurzu:

 
 13.6.2019
 

 

Bližšie informácie o rozdelení výučby a rozvrhu Vám budú poskytnuté pri nástupe na kurz.
 

Požadované vedomosti a zručnosti

Úspešné absolvovanie tohto kurzu vyžaduje aby študent mal úspešne absolvované predchádzájuce kurzy CCNA1 a CCNA2, alebo aspoň disponoval vedomosťami a zručnosťami na ich úrovni.

 

Ciele kurzu

Cieľom kurzu je aby absolvent, po jeho úspešnom dokončení, bol schopný:

 

Rozsah kurzu

 

Kurz CCNA

Výučba prebieha v externej forme, pričom je rozdelená na 24 hodín teoretického vyučovania a 16 hodín praktických cvičení.


Priebeh výučby:

    Spôsob štúdia
 Externá forma

  Samoštúdium na diaľku z domu
  prostredníctvom internetu

 

Rozšírené vzdelávanie CCNA

Výučba prebieha v externej forme, pričom je rozdelená na 40 hodín teoretického vyučovania a 40 hodín praktických cvičení.


Priebeh výučby:

    Spôsob štúdia
 Externá forma

  Samoštúdium na diaľku z domu
  prostredníctvom internetu

 

Minimálny počet uchádzačov: 2

Maximálny počet uchádzačov: 12

Študijné materiály: jazyk: slovenský / anglický

Testy: anglický jazyk

Vystavenie certifikátu: v rámci kurzu

 

Prehľad kurzu:

 

Prehľad obsahu kurzu:

 

Kapitola 1: Úvod do škálovania sietí

 

Kapitola 2: LAN Redundancia

 

Kapitola 3: Link Aggregation

 

Kapitola 4: Bezdrôtové siete LAN

 

Kapitola 5: Nastavenia a riešenie problémov v Single-Area OSPF

 

Kapitola 6: Multi-area OSPF

 

Kapitola 7: EIGRP

 

Kapitola 8: Pokročilá konfigurácia a riešenie problémov v EIGRP

 

Kapitola 9: IOS Zálohovanie a licencie