Modul CCNA 2

CCNA2 Routing and Switching Essentials

 

Základy smerovania a prepínania

UCK

CCNA2: Základy smerovania a prepínania je pre sieťových špecialistov druhým stupňom zo štyroch, ktoré môžu absolvovať pre prípravu na Cisco Certified Network Associate (CCNA) skúšku.

CCNA2 opisuje architektúru, komponenty a operácie smerovačov a prepínačov v malej sieti. Študenti sa naučia konfigurovať smerovač a prepínač (router and switch). Na konci tohto kurzu budú študenti schopní konfigurovať a riešiť problémy smerovačov a prepínačov (routers and switches). Riešiť bežné problémy s protokolmi RIPv1, RIPv2, single-area a multi-area OSPF, virtuálnych sietí a inter-VLAN smerovania sietí IPv4 a IPv6.

 

 

Termíny začiatku a ukončenia nasledujúceho

E-learningového kurzu CCNA2
 

 Začiatok kurzu:  15.5.2019
 Predpokladaný
 koniec kurzu:

 
 12.6.2019
  

Termíny začiatku a ukončenia E-learningového kurzu Rozšíreného vzdelávania CCNA2
 

 Začiatok kurzu:  15.5.2019  
 Predpokladaný
 koniec kurzu:

 
 12.6.2019 
 

 

Bližšie informácie o rozdelení výučby a rozvrhu Vám budú poskytnuté pri nástupe na kurz.
 

Požadované vedomosti a zručnosti

Úspešné absolvovanie tohto kurzu vyžaduje aby študent mal úspešne absolvované predchádzajúce kurzy CCNA1, alebo aspoň disponoval vedomosťami s zručnosťami na ich úrovni.

 

Ciele kurzu

Cieľom kurzu je aby absolvent, po jeho úspešnom dokončení, bol schopný:

Rozsah kurzu

Kurz CCNA

Výučba prebieha v externej forme, pričom je rozdelená na 24 hodín teoretického vyučovania a 16 hodín praktických cvičení.


Priebeh výučby:

    Spôsob štúdia
 Externá forma

  Samoštúdium na diaľku z domu
  prostredníctvom internetu

Rozšírené vzdelávanie CCNA

Výučba prebieha v externej forme, pričom je rozdelená na 40 hodín teoretického vyučovania  a 40 hodín praktických cvičení.


Priebeh výučby:

    Spôsob štúdia
 Externá forma

  Samoštúdium na diaľku z domu
  prostredníctvom internetu

 

Minimálny počet uchádzačov: 2

Maximálny počet uchádzačov: 12

Študijné materiály: jazyk: slovenský / anglický

Testy: anglický jazyk

Vystavenie certifikátu: v rámci kurzu

 

Prehľad kurzu:

 

Prehľad obsahu kurzu:


Kapitola 1: Úvod do sietí s prepínačmi

 

Kapitola 2: Základná konfigurácia prepínačov

 

Kapitola 3: VLAN


 Kapitola 4: Koncepty smerovania


 Kapitola 5: Inter-VLAN smerovanie


Kapitola 6: Statické smerovanie

 

Kapitola 7: Smerovanie Dynamiky


Kapitola 8: Single-Area OSPF

 

Kapitola 9: Access Control Lists

 
 Kapitola 10: DHCP

 

Kapitola11: Preklad sieťovej adresy IPv4