CCNA 4

CCNA4 Routing and Switching: Connecting Networks verzia 6.0

 

Pripojenie Siete

UCKCCNA4 Prepájanie sietí je pre sieťových špecialistov posledným stupňom zo štyroch, ktorý môžu absolvovať pre prípravu na Cisco Certified Network Associate (CCNA) skúšku.

CCNA4 diskutuje o technológiách WAN a sieťových službách požadovaných v komplexnej sieti. Kurz umožňuje študentom pochopiť kritériá výberu sieťových zariadení a technológií, ktoré spĺňajú požiadavky siete WAN. Študenti sa naučia konfigurovať a riešiť problémy sieťových zariadení, riešiť bežné problémy s protokolmi data link. Študenti získajú vedomosti a zručnosti potrebné na implementáciu protokolu IPSec, virtuálnych privátnych sietí (VPN) a operácií v zložitej sieti.


 

Termíny začiatku a ukončenia nasledujúceho E-learningového kurzu CCNA4
 

 Začiatok kurzu:  17.5.2019 
 Predpokladaný
 koniec kurzu:

 
 14.6.2019  

Termíny začiatku a ukončenia E-learningového kurzu Rozšíreného vzdelávania CCNA4
 

 Začiatok kurzu:  17.5.2019 
 Predpokladaný
 koniec kurzu:

 
 14.6.2019 
 

 

Bližšie informácie o rozdelení výučby a rozvrhu Vám budú poskytnuté pri nástupe na kurz.
 

Požadované vedomosti a zručnosti

Úspešné absolvovanie tohto kurzu vyžaduje aby študent mal úspešne absolvované predchádzájuce kurzy CCNA1, CCNA2 a CCNA3, alebo aspoň disponoval vedomosťami s zručnosťami na ich úrovni.

 

Ciele kurzu

Cieľom kurzu je aby absolvent, po jeho úspešnom dokončení, bol schopný:

 

Rozsah kurzu

Kurzy CCNA

Výučba prebieha v externej forme, pričom je rozdelená na 24 hodín teoretického vyučovania a testovania v prostredí NetAcad CISCO Networking Academy a 16 hodín praktických cvičení v programe PacketTracer.


Priebeh výučby:

    Spôsob štúdia
 Externá forma

  Samoštúdium na diaľku z domu
  prostredníctvom internetu

 

Rozšírené vzdelávanie CCNA

Výučba prebieha v externej forme, pričom je rozdelená na 40 hodín teoretického vyučovania a testovania v prostredí NetAcad CISCO Networking Academy a 40 hodín praktických cvičení v programe PacketTracer.


Priebeh výučby:

    Spôsob štúdia
 Externá forma

  Samoštúdium na diaľku z domu
  prostredníctvom internetu

 

Minimálny počet uchádzačov: 2

Maximálny počet uchádzačov: 12

Študijné materiály: jazyk: slovenský / anglický

Testy: anglický jazyk

Vystavenie certifikátu: v rámci kurzu

 

Prehľad kurzu

 

Prehľad obsahu kurzu

 

Kapitola 1: Hierarchický návrh siete

 

Kapitola 2: Pripojenie sa k sieti WAN

 

Kapitola 3: Point-to-Point pripojenie

 

Kapitola 4: Frame Relay

 

Kapitola 5: Preklad sieťovej adresy IPv4


Kapitola 6: Širokopásmové riešenia

 
Kapitola 7: Zabezpečenie Site-to-Site Connectivity

 

Kapitola 8: Monitorovanie siete

 

Kapitola 9: Riešenie problémov v sieti