Certifikácia

 

UCKCisco CCNA (Cisco Certified Network Associate) certifikácia je veľmi dôležitým faktorom pri vzdelávaní v oblasti sieťových technológií. Určuje stupeň vedomostí a zručností dosiahnutých absolvovaním príslušného kurzu CCNA1, CCNA2, CCNA3, CCNA4. 

 

Na konci každého kurzu sa absolvent zúčastní príslušnej certifikačnej skúšky, po ktorej mu bude vystavený medzinárodne uznávany certifikát CCNA v prípade jej úspešného zvládnutia. Po úspešnom zvládnutí všetkých semestrálnych certifikátov CCNA1, CCNA2, CCNA3, CCNA4 a ich certifikácií sa absolvent týchto kurzov môže pokúsiť o záverečnú Certifikáciu CCNA.

 

Uplatnenie CCNA certifikátov má široký záber v oblasti IT a sieťových technológií. Ich držiteľ má možnosť získania zamestnania alebo kariérneho rastu v zamestnaní.

 

Náhľady certifikátov získaných po absolvovaní jednotlivých kurzov:

UCK

CCNA1 Routing and Switching:
Introduction to Networks verzia 6.0