Cenník

Možnosť úhrady platby za kurzy aj na splátky.

Cenník kurzov CCNA

(5 stretnutí po 8 hodín - spolu 40 hodín výučby)

CCNA1 Modul: Úvod do sietí 449 EUR*
CCNA2 Modul: Základy smerovania a prepínania 499 EUR*
CCNA3 Modul: Škálovanie sietí 549 EUR*
CCNA4 Modul: Prepájanie sietí 599 EUR*


(10 stretnutí po 8 hodín - spolu 80 hodín výučby)

Modul ICND1  (CCNA1 + CCNA2)                                                                                      899 EUR*
Modul ICND2 (CCNA3 + CCNA4)                                                                                       1 099 EUR*


(20 stretnutí po 8 hodín - spolu 160 hodín výučby)

Modul CCNA Kompozícia 1 999 EUR*

* cena nezahŕňa poplatok za priemyselnú certifikačnú skúšku.
Cena platí len v prípade uhradenia celkovej sumy za kurz do termínu začiatku kurzu, najneskôr v deň začatia kurzu. 
Cena priemyselnej certifikačnej
 skúšky sa určuje osobitne sumou 150 EUR.

*cenník platí pre akreditované vzdelávanie ďalšieho vzdelávania pod číslom POA: 3524/2017/18/1

 

Cenník rozšíreného vzdelávania CCNA

 

(9 stretnutí po 10x(45 min./hod.) - spolu 90 hodín výučby)

CCNA1 Modul: Úvod do sietí 600 EUR*
CCNA2 Modul: Základy smerovania a prepínania 600 EUR*
CCNA3 Modul: Škálovanie sietí 700 EUR*
CCNA4 Modul: Prepájanie sietí 700 EUR*

 

(18 stretnutí po 10x(45 min./hod.) - spolu 180 hodín výučby)

Modul ICND1 (CCNA1 + CCNA2) 1 200 EUR*
Modul ICND2 (CCNA3 + CCNA4) 1 400 EUR*

 

(36 stretnutí po 10x(45 min./hod.) - spolu 360 hodín výučby)

Modul CCNA Kompozícia (CCNA1-4) 2 400 EUR*

* cena nezahŕňa poplatok za priemyselnú certifikačnú skúšku.

*cenník platí pre akreditované vzdelávanie ďalšieho vzdelávania pod číslom POA:3524/2017/18/1

 

 

 

 

bar UCK UCK