Cenník

Možnosť úhrady platby za kurzy aj na splátky.

Cenník kurzov CCNA

(5 stretnutí po 8 hodín - spolu 40 hodín výučby)

CCNA1 verzia 6.0 Routing and Switching: Introduction to Networks 449 EUR*
CCNA2 verzia 6.0 Routing and Switching: Essentials 499 EUR*
CCNA3 verzia 6.0 Routing and Switching: Scaling Networks 549 EUR*
CCNA4 verzia 6.0 Routing and Switching: Connecting Networks 599 EUR*


(10 stretnutí po 8 hodín - spolu 80 hodín výučby)

ICND1 (CCNA1 + CCNA2 verzia 6.0 Routing and Switching) 899 EUR*
ICND2 (CCNA3 + CCNA4 verzia 6.0 Routing and Switching) 1099 EUR*


(20 stretnutí po 8 hodín - spolu 160 hodín výučby)

CCNA Composite (CCNA1-4 verzia 6.0 Routing and Switching) 1999 EUR*

* cena nezahŕňa poplatok za priemyselnú certifikačnú skúšku.
Cena platí len v prípade uhradenia celkovej sumy za kurz do termínu začiatku kurzu, najneskôr v deň začatia kurzu. 
Cena priemyselnej certifikačnej
 skúšky sa určuje osobitne sumou 150 EUR.

*cenník platí pre akreditované vzdelávanie ďalšieho vzdelávania pod číslom POA: 3524/2017/18/1

 

Cenník rozšíreného vzdelávania CCNA

 

(9 stretnutí po 10x(45 min./hod.) - spolu 90 hodín výučby)

CCNA1 verzia 6.0 Routing and Switching: Introduction to Networks 600 EUR*
CCNA2 verzia 6.0 Routing and Switching: Essentials 600 EUR*
CCNA3 verzia 6.0 Routing and Switching: Scaling Networks 700 EUR*
CCNA4 verzia 6.0 Routing and Switching: Connecting Networks 700 EUR*

 

(18 stretnutí po 10x(45 min./hod.) - spolu 180 hodín výučby)

ICND1 (CCNA1 + CCNA2 verzia 6.0 Routing and Switching) 1200 EUR*
ICND2 (CCNA3 + CCNA4 verzia 6.0 Routing and Switching) 1400 EUR*

 

(36 stretnutí po 10x(45 min./hod.) - spolu 360 hodín výučby)

CCNA Composite (CCNA1-4 verzia 6.0 Routing and Switching) 2400 EUR*

* cena nezahŕňa poplatok za priemyselnú certifikačnú skúšku.

*cenník platí pre akreditované vzdelávanie ďalšieho vzdelávania pod číslom POA:3524/2017/18/1

 

 

 

 

 

bar UCK UCK