_Podporné centrá

V rámci novej štruktúry program NetAcad boli definované štyri úrovne zapojenia sa akadémií a partnerov do programu.

 

Cisco akadémie (CA, Cisco Academy)

Na Slovensku je aktuálne 63 cisco akadémií, ktoré sú najmä zo stredných škôl. Ak máte záujem nájsť najbližšiu akadémiu k miestu svojho bydliska, použite našu interaktívnu mapu, resp. vyhľadajte si ju v abecedne organizovanej tabuľke (podľa mesta).

 

Centrá školenia inštruktorov (ITC - Instructor Training Center)

Kvalita lektorov programu je kľúčovým faktorom úspešnosti programu a jeho absolventov. Preto sa veľká pozornosť venuje ich vyškoleniu, testovaniu a doplnkovému vzdelávaniu. Úlohu zabezpečovať vzdelávanie inštruktorov majú ITC centrá. Na Slovensku ich máme tri.

 

UCK

INSTRUCTOR TRAINING CENTER
Fakulta informatiky a informačných technológií
Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

http://cisco.fiit.stuba.sk/

 

UCK INSTRUCTOR TRAINING CENTER

Katedra informačných sietí FRI,
Žilinská univerzita v Žiline

 

http://netacad.uniza.sk

 

UCK

INSTRUCTOR TRAINING CENTER
Laboratórium počítačových sietí
Katedra počítačov a informatiky FEI,
Technická univerzita v Košiciach

 

http://itc.tuke.sk

   

 

 

Centrá podpory akadémií (ASC - Academy Support Center)

Hlavnou úlohou ASC je podpora akadémií v ich činnosti v rámci sieťového akademického programu NetAcad, rozvoj aktivít lektorskej komunity, platforma pre spoluprácu vo vnútri NetAcadu, ako i navonok, snaha o získavanie grantov pre podporu škôl zapojených do NetAcad-u.

 

UCK

ACADEMY SUPPORT CENTER
Laboratórium počítačových sietí
Katedra počítačov a informatiky
FEI, Technická univerzita v Košiciach

 

http://asc.tuke.sk

 

 

 

Partneri vzdelávacích zdrojov programu (NRP - NetAcad Resource Partner)

Hlavnou úlohou NetAcad Resource Partnera je prispieť doplnkovými zdrojmi k prevádzke sieťového akademického programu NetAcad. NRP partner prispieva zväčša finančne na aktivity sieťového akademického programu ako sú napr.: konferencie, súťaže, doplnkové školenia, získavanie kreditov za štúdium v NetAcade pre učiteľov - spolupráca s Ministerstvom školstva.

 

UCK

NETACAD RESOURCE PARTNER
Laboratórium počítačových sietí
Katedra počítačov a informatiky
FEI, Technická univerzita v Košiciach

 

http://nrp.tuke.sk