Kurzy

Novinky

Vzdelanie s uplatnením v praxi

Univerzitné Centrum Košice vám ponúka dvojročné externé Cisco štúdium, IT vzdelávanie s ktorým...
Čítať viac

Najväčší profesne orientovaný program

Žijeme vo svete, ktorý je čoraz viac navzájom prepojený, vytvárajú sa globálne ekonomiky a rastie preto potreba pre technické zručnosti ľudí. „Cisco Networking Academy program“ umožňuje získanie vedomostí z oblasti sieťových technológií pre vyše 1.000.000 študentov ročne v 165 krajinách sveta. Študenti programu sieťových akadémií majú príležitosť zúčastniť sa na výnimočnom vzdelávacom procese, ktorý má vysokú kvalitu. Študenti programu sieťových akadémií sa stávajú tzv. „architektmi sieťovej ekonomiky“, ktorá umožňuje každodenné prepojenie „siete ľudí“.

  

 

Sieťová akadémia na Slovensku

UCK

„Sieťový akademický program – Cisco Networking Academy, je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný vzdelávací program na svete, ktorý od roku 1999 získal na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania a z pohľadu prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí svoje nezastupiteľné miesto. Cieľom programu je predovšetkým rozvoj globálnej vzdelávacej iniciatívy na Slovensku a snaha riešiť problém nedostatku špecialistov, ktorí majú know-how potrebné na projektovanie, realizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr modernej informačne orientovanej spoločnosti.“

  

U nás sa začína Vaša kariéra v IT

Naše vzdelávacie centrum ponúka možnosť získať zamestnanie v spoločnostiach zaoberajúcich sa sieťovými technológiami s nadštandardným platovým ohodnotením. Pre uplatnenie sa v IT firmách je potrebné absolvovať vzdelávanie CCNA v najnovšej verzii študijných materiálov 6.0. Po úspešnom absolvovaní kurzu CCNA získate medzinárodne uznávaný certifikát od spoločnosti CISCO, ktorý je jednou zo základných pomienok pre prijatie do pracovného pomeru.

 

UCK