Novinky

IT Akadémia pre NEzamestnaných prostredníctvom ÚPSVaR

Univerzitné Centrum Košice opäť otvára populárne kurzy pre uchádzačov o zamestnanie,...
Čítať viac

2-ročné externé LINUX štúdium

Univerzitné Centrum Košice rozširuje svoje portfólio vzdelávania v oblasti sieťových a...
Čítať viac

IT AKADÉMIA aj pre ZAMESTNANÝCH prostredníctvom ÚPSVaR ZADARMO

Projekt IT akadémia pre ZAMESTNANÝCH vznikol ako myšlienka, ktorá ma pomôcť začínajúcim...
Čítať viac
Novinky >>>
bar Kurzy akreditované Ministerstvom školstva Pearson autorizované centrum UCK

Najväčší profesne orientovaný program

Žijeme vo svete, ktorý je čoraz viac navzájom prepojený, vytvárajú sa globálne ekonomiky a preto rastie aj potreba pre technické zručnosti ľudí. Vzdelávanie v oblasti sieťových technológií je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný vzdelávací program z pohľadu prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií a má svoje nezastupiteľné miesto. Študenti programu zameranom na sieťové technológie majú príležitosť zúčastniť sa na výnimočnom vzdelávacom procese, ktorý má vysokú kvalitu. 

 

  

 

IT Sieťová akadémia na Slovensku

UCK

Vzdelávací program Cisco sieťové technológie je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný vzdelávací program na svete. Od roku 1999 získal na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy špecialistov informačných technológií a sietí svoje nezastupiteľné miesto. Cieľom vzdelávacieho programu je predovšetkým rozvoj globálnej vzdelávacej iniciatívy na Slovensku a snaha riešiť vzniknutý problém nedostatku špecialistov.

  

U nás sa začína Vaša kariéra v IT

Naše vzdelávacie centrum ponúka možnosť získať zamestnanie v spoločnostiach zaoberajúcich sa sieťovými technológiami s nadštandardným platovým ohodnotením. Pre uplatnenie sa v IT firmách je potrebné absolvovať vzdelávanie CCNA v najnovšej verzii študijných materiálov. Po úspešnom absolvovaní kurzu CCNA získate medzinárodne uznávaný certifikát od spoločnosti CISCO, ktorý je jednou zo základných pomienok pre prijatie do pracovného pomeru.

 

UCK