CCNP 1

Kurz CCNP 1 pripravujeme na spustenie v priebehu roka 2018. Ďalšie informácie už čoskoro.

©2018 UCK | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET