Cenník

Možnosť úhrady platby za kurzy aj na splátky.

 

Cenník kurzov CCNA

(5 stretnutí po 8 hodín - spolu 40 hodín výučby)

CCNA1 verzia 6.0 Routing and Switching: Introduction to Networks 449 EUR*
CCNA2 verzia 6.0 Routing and Switching: Essentials 499 EUR*
CCNA3 verzia 6.0 Routing and Switching: Scaling Networks 549 EUR*
CCNA4 verzia 6.0 Routing and Switching: Connecting Networks 599 EUR*


(10 stretnutí po 8 hodín - spolu 80 hodín výučby)

ICND1 (CCNA1 + CCNA2 verzia 6.0 Routing and Switching) 899 EUR*
ICND2 (CCNA3 + CCNA4 verzia 6.0 Routing and Switching) 1099 EUR*


(20 stretnutí po 8 hodín - spolu 160 hodín výučby)

CCNA Composite (CCNA1-4 verzia 6.0 Routing and Switching) 1999 EUR*

* cena je vrátane záverečnej certifikačnej skúšky a vystavenia príslušného certifikátu CCNA, nezahŕňa však poplatok za priemyselnú certifikačnú skúšku.
Cena platí len v prípade uhradenia celkovej sumy za kurz do termínu začiatku kurzu, najneskôr v deň začatia kurzu. 
Pokiaľ bude suma uhradená po ukončení daného kurzu, tak sa cena záverečnej  certifikačnej
 skúšky určuje osobitne sumou 126 EUR.

 

Cenník rozšíreného vzdelávania CCNA

 

(12 stretnutí po 7,5 hodín - spolu 90 hodín výučby)

CCNA1 verzia 6.0 Routing and Switching: Introduction to Networks 600 EUR*
CCNA2 verzia 6.0 Routing and Switching: Essentials 600 EUR*
CCNA3 verzia 6.0 Routing and Switching: Scaling Networks 700 EUR*
CCNA4 verzia 6.0 Routing and Switching: Connecting Networks 700 EUR*

 

(24 stretnutí po 7,5 hodín - spolu 180 hodín výučby)

ICND1 (CCNA1 + CCNA2 verzia 6.0 Routing and Switching) 1200 EUR*
ICND2 (CCNA3 + CCNA4 verzia 6.0 Routing and Switching) 1400 EUR*

 

(48 stretnutí po 7,5 hodín - spolu 360 hodín výučby)

CCNA Composite (CCNA1-4 verzia 6.0 Routing and Switching) 2400 EUR*

* cena je vrátane záverečnej certifikačnej skúšky a vystavenia príslušného certifikátu CCNA, nezahŕňa však poplatok za priemyselnú certifikačnú skúšku.

 

 

Cenník priemyselných certifikačných skúšok

 

Na cenníku skúšok pracujeme.

bar UCK UCK
 

©2018 UCK | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET